Toggle navigation

Vergroen je huis, straat, stad en wereld!

Stedelijke hoogbouwwijken zijn vaak grauw. Urban Street Forest geeft de stad kleur door bomen te planten op balkons van hoge flats. Dit doen wij met de buurtbewoners, winkeliers en andere organisaties in die buurt.

Voor iedere boom op een balkon, planten we er bovendien eentje in een ontwikkelingsland om verwoestijning tegen te gaan. Hierbij werken we samen met de plaatselijke boeren. Zo wordt hun land weer vruchtbaar en brengen zij meer producten op de markt.

Support Urban Street Forest

Plant ook een boom op je eigen balkon!

Wil je een boompje op je eigen balkon en tegelijkertijd meehelpen aan de strijd tegen het uitbreiden van woestijnen?  


Voor elke boom die u aanschaft planten wij een boom in droge gebieden!

{{ product.name }}
{{ toggleProductsText() }}

Media

Urban Street Forest plants trees with Trees for the Future

Trees for the Future is dedicated to improving the livelihoods of impoverished farmers by revitalizing degraded lands.

Trees for the Future have helped plant trees in an incredible range of environments from coastal areas to mountains, restoring soil that had been unproductive for decades or even hundreds of years.

Visit www.treesforthefuture.org for more information.

5
6
1
6

Trees funded by Urban Street Forest

Wij planten bomen tegen woestijnvorming!

Het verlies van vruchtbare grond is wereldwijd een groot probleem: maar liefst dertig procent van het totale grond- oppervlak op aarde is onbruikbaar. Door het kappen van bossen spoelt vruchtbare grond weg, met als gevolg mislukte oogsten en voedselschaarste.

Toch is de situatie niet hopeloos. Het strategisch planten van bomen en bouwen van dammen houdt water en vruchtbare grond vast. In tien tot vijftien jaar kan een gebied waar geen plant meer wilde groeien zo weer vruchtbaar worden.

Door samen met de boeren te werken, helpen we naast de natuur ook de lokale economie.

Over Ons

Urban Street Forest begon met Raymond Brouwers en Beatrice Puijk. Zij waren ooit buren in de Postjesflat in Slotervaart, Amsterdam. Een grote, lange, grijze, betonnen flatgebouw. Samen hadden zij een droom dit verticale dorp te transformeren tot een verticaal bos. Het idee was simpel, we plaatsen op elk balkon een boom. 


De inspiratie voor het project kwam van Friedrichein Hundertwasser, deze Oostenrijkse kunstenaar bedacht het concept 'De boomhuurder'.Stichting Urban Street Forest

IBAN: NL71 TRIO 0391 1383 59
RSIN: 8560.92.423

Bestevâerstraat 25 4
1056HE Amsterdam
Nederland

info@urbanstreetforest.com
+31 (0)6 50883834

Doelstelling

Stichting Urban Street Forest gebruikt verticaal vergroenen in steden als hefboom om zo veel mogelijk bomen te planten in ontwikkelingslanden ten bate van het op grote schaal restaureren van landschap in de strijd tegen woestijnvorming. Het verticaal vergroenen in steden wordt uitgevoerd door middel van bomen planten op balkons. Voor iedere boom op het balkon wordt er minstens één in een ontwikkelingsland geplant. Het bomenplanten in ontwikkelingslanden wordt bij voorkeur uitgevoerd samen met lokale boeren in Agroforestry projecten.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Jochem Koelemeijer

Penningmeester: Nina Kaun

Secretaris:  Andrea Stuit

Harm Bredero

Raymond Brouwers

Chris Lemmens


(De bestuursleden ontvangen geen beloning voor bestuursactiviteiten)

Partners

Lux & Co lichtverhuurbedrijf voor film

Lux & Co lichtverhuurbedrijf voor film

www.luxenco.nl/info.html

De bedrijven Lux & Co en Stroom & Co van Erno Das compenseren hun Co2 uitstoot via Urban Street Forest!

Vanaf April 2013 rijden alle auto's en agregaten op GTL Fuel. GTL Fuel zorgt voor het direct verminderen van uitstoot van fijnstof in vergelijking tot conventionele diesel. Naast het feit dat Lux & Co het eerste lichtverhuurbedrijf is in Amstderdam die de overstap naar schonere brandstof gemaak heeftt is het sinds 2017 ook het eerste lichtverhuurbedrijf dat zijn Co2 uitstoot compenseerd. Dit gebeurd via de aanplant van bomen samen met Urban Street Forest.

Door het compenseren van zijn Co2 uitstoot commiteerd Erno Das zich aan de klimaat doelen. Door dit samen met Stichting Urban Street Forest te doen worden daarnaast ook boomplant projecten in Amsterdam gesteund.


VNG International

VNG International

www.vng-international.nl

Tot 2030 werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan belangrijke opgaven van lokale overheden zoals terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur.

Gemeenten kunnen kunnen een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Urban Steet Forest werkt samen met VNG International en geeft invulling aan de Global Goals for Sustainable Developmen.

Het organiseren van een Urban Street Forest is voor Gemeenten een mooie manier om een bijdrage te leveren aan de Millenium Goals.


Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein

www.hvhl.nl

Studenten van de richting Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben in 2016 een Urban Street Forest georganiseerd.

De missie van Hogeschool Van Hall Larenstein is het opleiden van professionals die bijdragen aan een duurzame en betere wereld. Dit doet de Hogeschool door op een plezierige en tegelijk productieve manier met netwerkpartners samen te werken.

Contact