Toggle navigation

Evinizi, sokağınızı, mahallenizi ve dünyayı birlikte yeşillendirelim

Büyük konut projeleri şehirlerde büyük bir beton yığını izlenimi bırakıyor. Bunun önüne geçmek ve hayatımıza renk katmak için Urban Street Forest balkonları ağaçlarla donatıyor.

Balkonlarda yerini bulan her ağaç için, gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçilerle birlikte birer ağaç dikiyoruz. Amacımız; çölleşmeyi engelleyip tarım alanlarını tekrardan ekime elverişli hale getirmek ve çiftçilerin gittikçe bereketlenen topraklarından elde ettikleri hasatları pazarlarda görebilmek.

Support Urban Street Forest

Rengârenk bir şehir.

Hem balkonunuzda bir ağaca yer verip hem de gelişmekte olan ülkelerin ilerlemesine yardımcı olmak mı istiyorsunuz? Satın alınan her ağaç için, bir tane de sizin adınıza gelişmekte olan ülkelerde ekiyoruz.

{{ product.name }}
{{ toggleProductsText() }}

Media

Urban Street Forest plants trees with Trees for the Future

Trees for the Future is dedicated to improving the livelihoods of impoverished farmers by revitalizing degraded lands.

Trees for the Future have helped plant trees in an incredible range of environments from coastal areas to mountains, restoring soil that had been unproductive for decades or even hundreds of years.

Visit www.treesforthefuture.org for more information.

5
6
1
6

Trees funded by Urban Street Forest

Neden gelişmekte olan ülkelerde ağaç dikiyoruz?

Tarıma elverişli alanların yok olması dünya çapında büyük bir problem. Dünyanın %30’u tarım için kullanılamaz halde. Ormanlık alanlardaki kontrolsüz ağaç kesimleri; verimli toprakların yok olmasını, kuraklık, verimsiz hasat ve erzak kıtlığını beraberinde getiriyor.

Bu durumun bir çaresi var: İnşaa edilen setler ve kontrollü ağaç dikimleri, verimli toprakların yitirilmesini önlüyor. 10-15 senelik bir zaman zarfında, uzun süredir hiçbir bitkinin yetişemediği bölgeler tekrardan tarıma kazandırılabiliyor. 

Yerel çiftçilerle çalışmak, hem doğaya hem de bölgenin ekonomisine katkıda bulunuyor.

Hakkımızda

Urban Street Forest projesinin hikâyesi Raymond ve Beatrice ile başladı. Amsterdam’da aynı binada komşu olan bu ikili, bu dikey yaşam alanını bir dikey ormana çevirme hayalini paylaşıyorlardı. Planları basitti: Her balkona bir ağaç. İlhamlarını Avusturyalı sanatçı Friedensreich Hundertwasser’dan aldılar. Viyana’da terasları 250 adet ağaç ile yeşillendirilmiş binası, her yönü ile ilginç bir yapıdır. Sanatçı bu ağaçları “kiracı” olarak tanımlar.

Urban Street Forest Foundation

IBAN: NL71 TRIO 0391 1383 59
RSIN: 8560.92.423

Bestevâerstraat 25 4
1056HE Amsterdam
Nederland

info@urbanstreetforest.com
+31 (0)6 50883834

Partners

Lux & Co lichtverhuurbedrijf voor film

Lux & Co lichtverhuurbedrijf voor film

www.luxenco.nl/info.html

De bedrijven Lux & Co en Stroom & Co van Erno Das compenseren hun Co2 uitstoot via Urban Street Forest!

Vanaf April 2013 rijden alle auto's en agregaten op GTL Fuel. GTL Fuel zorgt voor het direct verminderen van uitstoot van fijnstof in vergelijking tot conventionele diesel. Naast het feit dat Lux & Co het eerste lichtverhuurbedrijf is in Amstderdam die de overstap naar schonere brandstof gemaak heeftt is het sinds 2017 ook het eerste lichtverhuurbedrijf dat zijn Co2 uitstoot compenseerd. Dit gebeurd via de aanplant van bomen samen met Urban Street Forest.

Door het compenseren van zijn Co2 uitstoot commiteerd Erno Das zich aan de klimaat doelen. Door dit samen met Stichting Urban Street Forest te doen worden daarnaast ook boomplant projecten in Amsterdam gesteund.


VNG International

VNG International

www.vng-international.nl

Tot 2030 werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millenniumdoelen). Het zijn 17 doelen die raken aan belangrijke opgaven van lokale overheden zoals terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur.

Gemeenten kunnen kunnen een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Urban Steet Forest werkt samen met VNG International en geeft invulling aan de Global Goals for Sustainable Developmen.

Het organiseren van een Urban Street Forest is voor Gemeenten een mooie manier om een bijdrage te leveren aan de Millenium Goals.


Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein

www.hvhl.nl

Studenten van de richting Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben in 2016 een Urban Street Forest georganiseerd.

De missie van Hogeschool Van Hall Larenstein is het opleiden van professionals die bijdragen aan een duurzame en betere wereld. Dit doet de Hogeschool door op een plezierige en tegelijk productieve manier met netwerkpartners samen te werken.

Contact